Organizacja

Organy Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie
1. Rada Pedagogiczna
2. Rada Rodziców

Dyrektor Przedszkla Miejskiego w Mieroszowie
Iwona Schienke
tel: 748-458-334

Kompetencje dyrektora zawiera Statut Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie.