Status Prawny

Przedszkole Miejskie w Mieroszowie jest jednostką organizacyjną Gminy Mieroszów.

Podstawy prawne:
1. Akt założycielski Przedszkola Publicznego z dnia 7 września 1991
2. Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oświaty

Zobacz pełną treść:

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W MIEROSZOWIE
typ pliku PDF

Data założenia: 7 września 1991r.
Data rozpoczęcia działalności: 7 września 1991r.

Organem prowadzącym Przedszkole Miejskie w Mieroszowie w Mieroszowie jest Gmina Mieroszów.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.