Zasady funkcjonowania

Przedszkole jest czynne w dni powszednie od godz 5.30- 16.00 z wyjątkiem przerwy wakacyjnej zatwierdzanej corocznie w arkuszu organizacyjnym przedszkola

Sekretariat czynny w godz: 7.00-15.00

Szczegółowych informacji udziela pracownik sekretariatu

Korespondencje można dostarczać osobiście, drogą pocztową, oraz w formie elektronicznej.