Majątek i finanse

Bilans przedszkola:

Aktywa trwałe: 13698,16
Aktywa obrotowe: 140217,52

Budżet przedszkola:
Projekt budżetu na rok 2021: 1918196